logo elf
logo PK
Główna / Informacje dla prowadzących

Rejestracja autorów kursów

    Uprzejmie informuję, że aby zarejestrować się w systemie jako autor kursów należy wypełnić poniższy formularz.
Gdy te formalności zostaną dopełnione będą Państwo wpisani na listę autorów kursów i powiadomieni e-mailem.

Logowanie do platformy - nowi użytkownicy

   W chwili obecnej Politechnika Krakowska posiada elektorniczną platormę edukacyjną Moodle:
   Ponadto, zaraz po zalogowaniu do systemu modle proszę o:
 • zmianę hasła
 • sprawdzenie poprawności adresu e-mail.
 • uzupełnienie dodatkowych danych w swoim profilu


Rejestracja kursów przez prowadzących.

     W związku z koniecznością utrzymania spójnej informacji o prowadzonych kursach nie ma możliwości samodzielnego zakładania kursów przez prowadzących. Kursy zakładane są przez administratorów na wniosek samych prowadzących.
 

Aby założyc kurs należy skorzystać z poniższego formularza:

 
       Uprzejmie prosimy przy zgłaszaniu kursów o WYBRANIE ich dokładnej lokalizacji - kategorii (zaznaczone kolorem czerwonym) w formularzu zgłoszenia wg poniższego wzoru:

Wydział/Rodzaj Studiów/Kierunek/Semestr/Nazwa kursu

gdzie:
 • Wydział – nazwa wydziału lub jego akronim
 • Rodzaj studiów – jeden z poniższych:
  • Studia stacjonarne I stopnia
  • Studia stacjonarne II stopnia
  • Studia niestacjonarne I stopnia
  • Studia niestacjonarne II stopnia
  • Jednolite studia magisterskie – na niektórych Wydziałach jeszcze istnieją
  • Studia Podyplomowe
  • Inne kategorie
 • Kierunek – Pełna nazwa kierunku studiów na których prowadzony jest kurs
 • Semestr – Nr semestru – np. dla systemu studiów stacjonarnych I stopnia maksymalna liczba semestrów wynosi 7, zaś dla II stopnia wynosi 3. Dla studiów jednolitych może wynosić 10.
 • Nazwa kursu – Nazwa modułu prowadzonego
    W przypadku braku odpowiedniej lokalizacji - kategorii prosimy o jej podanie lokalizacji kursu jawyższej istnejącej.
 
     Kursy zakładane są w trybie natychmiastowym do 1 dnia roboczego. W momencie założenia kursu każdy osoba zgłasząjca uzyskuje prawa Prowadzącego kurs. Prawa te pozwalają prowadzącemu kurs na dowolne zarządzanie kursem, wyznaczanie dodatkowych ról dla innych prowadzących, nauczycieli bez praw edycji czy też wybór studentów na kurs. Prosimy o zgłaszanie kursów korzystając z nastęującego formularza
 
http://elf2.pk.edu.pl/course/request.php - wymagany jest wcześniejszy login na platformę

 

Wybór studentów na kurs.

      Uczestników kursu (studentów) można wybierać na dwa sposoby:
 • Indywidualne wyszukiwanie studentów w bazie danych uczestników platformy moodle – co jest sensowne jedynie przy niewielkiej ilości uczestników kursu
 • Podanie studentom (słuchaczom) lokalizacji kursu i samodzielną ich rejestrację w kursie. .
 • Podobnie jak w pkt.2 z tą różnicą, iż dodatkowo kurs można zabezpieczyć kluczem (hasłem), które może być przekazane studentom na wykładzie, ćwiczeniach czy innym spotkaniu z grupą. Sposób ten gwarantuje, iż na kurs zapiszą się tylko ci studenci, którzy znają klucz. Dodatkowe ograniczenie czasowe zapisów na kurs jest również możliwe.
      
ostatnia modyfikacja: 06.02.2020 r. 34986 odsłon